headerphoto

Inhoud hulpverlening

De meeste mensen die bij mij komen hebben al langere tijd problemen met hun eetgedrag. Zij vinden dat het eten meer over hen de baas is dan dat zij de baas over het eten zijn.

Samen kunnen we kijken wat voor problemen er spelen op het gebied van het eetgedrag. Daarna komen de oorzaken van het verstoorde eetgedrag aan bod en gaan we kijken naar oplossingen hiervoor.

In eerste instantie bied ik vier gesprekken aan en daarna vindt een evaluatie plaats. Zo blijf je direct betrokken bij de inhoud van de gesprekken en kunnen we samen een koers uitzetten voor verdere gesprekken. Eetproblemen ontstaan niet van de ene op de andere dag. Het oplossen ervan vraagt daarom tijd.

Vaak zijn er meerdere (tussen de 10 en 20) gesprekken nodig om te voorkomen dat er een terugval plaats vindt in het oude eetpatroon.

Kosten
Lees verder

Over Anneke Geertsma

Anneke Geertsma is geboren in 1962 en is in 1985 afgestudeerd aan de Agogische Akademie Friesland. Ze is 10 jaar werkzaam geweest in de verslavingszorg en heeft zich gespecialiseerd in eetstoornissen. Sinds 1993 heeft ze een eigen praktijk voor eetstoornissen.

Beroepsvereniging
Anneke Geertsma is aangesloten bij de Nederlandse vereniging voor maatschappelijk werkers (NVMW). Op voordracht is zij lid van de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE).